Termeni și condiții – Mircea Macelarul Termeni și condiții – Mircea Macelarul

Termeni și condiții

Va rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Navigarea pe acest website de către dumneavoastră se supune Termenilor și Condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de utilizare ale acestui site, va rugăm să părăsiți acest site.

Proprietatea conținutului site-ului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Organizatorului (La Mircea Măcelaru') cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.

Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marca înregistrată sau neînregistrată a Organizatorului sau a partenerilor acestuia. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut fără permisiunea expresă a proprietarului Conținutului.

Utilizarea site-ului

Organizatorul acorda permisiunea de a utiliza website-ul în următoarele condiții: Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și necomercial și cu condiția de a va conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în conținut.

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți conținutul în alt mod fără acordul în scris al Organizatorului.

Este interzis să folosiți website-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încalcă în alt mod legea. Organizatorul va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă Organizatorului să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul website-ului.

Este interzisă utilizarea de către utilizatori a website-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin alta modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate confidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal.

Limitarea răspunderii organizatorului

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și este pus la dispoziția utilizatorilor "așa cum se regăsește" fără a se oferi nicio garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

Responsabilitatea utilizării acestui site revine în totalitate utilizatorului. Organizatorul și societățile sale afiliate sau partenerii acestuia, funcționarii, directorii, agenții sau orice alta parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site de către utilizatori, sau ca urmare a descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.